Expositie van 5 maart 2023 t/m 23 maart 2023

Dominique Ampe en Stephaan Vermeulen

Bomen geven zuurstof

Natura Artis Magistra.
Dominique Ampe: De natuur is de meesteres van de kunst. lk neem de natuur als uitgangspunt en als aanleiding voor mijn schilderijen. Bomen spelen daarin een inspiratieve rol. Bomen zijn emotie en symboliseren met hun groei het leven van geboorte en dood van begin naar einde, van aarde naar hemel. Om het maatschappelijk welzijn te vergroten spelen bomen daarin een grote rol. Voor de toekomst is nieuwe aanplant van bomen, die effectief blijven staan, alleen dan kunnen ze hun waarde ten volle ontplooien. Bomen zijn intelligent, mooi, lief en goed.
 

Opening zondag 5 maart om 15.00 uur.