17 november 2020

Wie wordt per 1 januari de nieuwe coördinator van de galerie?Het bestuur heeft na diverse gesprekken en ampel beraad besloten om Wilmy Oosterwijk per 1 januari 2021 in dienst te nemen als coördinator van Arti-Shock.

Het bestuur feliciteert haar en wenst haar veel plezier en succes in deze nieuwe functie.

 

Namens het bestuur van Arti-Shock

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

 

Alfons Hams