10 mei 2019

Kunstenaarslid Ronald Raaijmakers overledenHelaas moeten we alweer vaarwel zeggen tegen een Arti-Shock lid: schilder Ronald Raaijmakers is op 7 mei j.l. op 69-jarige leeftijd overleden. Een aardige man, die fantastisch mooi kon schilderen...

We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe in de komende periode.

(Foto: Arti-Shock tentoonstelling, Museum Rijswijk, 2017)