28 september 2020

Jos de Beer overledenWe ontvingen het droevige nieuws dat oud-bestuurslid Jos de Beer afgelopen donderdag op 72-jarige leeftijd is overleden.

Jos was decennia lang betrokken bij Arti-Shock, o.a. als penningmeester en bestuurslid van de Stichting Sterk Werk. Zijn betrokkenheid en enthousiasme voor Arti-Shock waren evident voor iedereen. In 2019 is hem als dank voor zijn jarenlange inzet de Arti-Shock erepenning uitgereikt. 

We wensen Jos' familie en vrienden heel veel sterkte toe in de komende periode. 

 

Foto: Voorzitter Alfons Hams reikt Jos de Beer de Arti-Shock erepenning uit, 6 jan. 2019.