8 januari 2019

Het nieuwe jaar ingeluid!

En Jos de Beer Ere-lid

Bij de gezellig drukke Nieuwjaarsreceptie werd het nieuwe artistieke jaar ingeluid. Voorzitter Alfons Hams keek terug op het oude jaar en vooruit op het nieuwe. Er zijn veel dingen gepland, w.o. voortzetting van het succesvolle Netwerk Café, nauwere samenwerking met Museum Rijswijk en zelfs een verbouwing.

Er werd ook de Arti-Shock Erepenning uitgereikt aan Jos de Beer. Als bestuurslid en penningmeester was hij decennialang verbonden aan Arti-Shock, en mag zich nu Ere-lid noemen, gefeliciteerd!!